سفارش تبلیغ
صبا ویژن


   زمان زمانه ی نیرنگ است!
   نوشته شده توسط :حاج جمال در 89/1/28 - 1:55 ع

زود می گذرد، این آمد و شد ایام خیلی تند شده است
غربت شهر دامن گیر شده
زود زود دلم هوای جایی دیگر را می کند ..  • کلمات کلیدی : دچار
  • ... نظر ...