سفارش تبلیغ
صبا ویژن


   به دنبال محمل، سبکتر قدم زن..
   نوشته شده توسط :حاج جمال در 88/12/26 - 12:56 ص

بسم الله
سه راهی شهادت را یادم نمی رود، آنجا که کسی روایت می کرد که می گفت 20 و چند سال است که از جنگ گذشته و این اولین بار است که او توانسته بیاید.
20 و چند سال از عمرمان گذشته و فرقمان با او چیست؟
او دیده و نیامده  و ما آمدیم و ندیدیم!
تمت و لله الحمد  • کلمات کلیدی : دچار
  • ... نظر ...